KUSTANNUS HD

Pauli Sumanen — Tutkimukset

Ravikuja 1, 32200 Loimaa
puh. 041 5014 548

Ensimmäinen tutkimus: Miesten ja naisten työajat

Tutkimus käsittelee kokoaikatyötä tekevien miesten ja naisten tehtyjä työtunteja. Tähänastiset työaikatutkimukset on tehty haastattelujen pohjalta, mutta haastattelututkimukset ovat melko epäluotettavia ihmisten ajankäytön tutkimisessa.

Pauli Sumanen käyttää tutkimuksensa pohja-aineistona Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimusta, joka on tehty lomaketutkimuksena. Lomaketutkimusta pidetään yleismaailmallisesti kaikkein luotettavimpana menetelmänä laajoissa ajankäyttötutkimuksissa.

Ajankäyttötutkimusaineiston mukaan kokoaikatyötä tekevien palkansaajamiesten todella tekemä vuosityöaika on 2133 tuntia ja naisten 1782 tuntia vuodessa (ilman tuntiperustaisesti maksettuja ylityötunteja). Miehet tekevät siis kansanomaisesti ilmaistuna "sorvin ääressä" 19.7 % enemmän työtunteja vuodessa kuin naiset.

Jos jaamme havainnollisuuden vuoksi vuoden työtunnit 46 viikkoa kohden, saamme palkansaajamiehen keskimääräiseksi viikkotyöajaksi 46.4 tuntia ja naisen 38.7 tuntia.

Kokoaikatyötä tekevän miehen työviikko on 7.7 tuntia pidempi kuin naisen.


Toinen tutkimus: Palkkaero "oikein" laskettuna

Pauli Sumanen on ensimmäinen tutkija, joka on tehnyt Suomessa palkkaerotutkimuksen ILO:n "Sama palkka samanarvoisesta työstä" -periaatteen mukaisesti. Yhtä normaaliin aikaan (7-18) tehtyä miehen ja naisen normaaliolosuhteista työtuntia pidetään tässä tutkimuksessa samanarvoisena työsuoritteena.

"Sama palkka samanarvoisesta työstä" -periaatteen mukaisesti laskettuna mies saa palkkaa alle 98 senttiä, kun nainen ansaitsee yhden euron (ilman eläke-etuuden huomioimista).

Mutta ILO:n yleissopimuksessa nro 100 sanotaan: "Sanonta 'palkka' tarkoittaa varsinaista pohja- tai vähimmäispalkkaa sekä kaikkia muita palkkaetuja, jotka työnantaja suoraan tai välillisesti suorittaa työntekijälle työsuhteen perusteella joko rahana tai luontoisetuina." Työeläke on työsuhteeseen sidottu välillisesti maksettava etuus, jonka rahoittamiseen työntekijä kaiken lisäksi myös itse osallistuu, joten se on otettava huomioon oikein tehdyssä palkkavertailussa.

"Sama palkka samanarvoisesta työstä" -periaatteen mukaan laskettuna, työsuhteeseen välillisesti sidottu työeläke-etuus huomioiden, kokoaikatyötä tekevä mies saa palkkaa alle 92 senttiä naisen yhtä euroa kohden.

Kirjaa on saatavissa maaliskuusta 2011 alkaen kirjakaupoista, joko hyllystä tai tilaamalla.

Pauli Sumanen
Työaika- ja palkkatilastotutkija
paulisumanen @ gmail.com


Palaa kirjailijan sivulle