KUSTANNUS HD

Matti Tolonen — Kirja-arvioita

Ravikuja 1, 32200 Loimaa
puh. 050 3639 195

Valto Räsänen / Luontaistuntija-lehti 4/2004

Havaintoja ja ajatuksia Tohtori Tolosen Terveysoppi –kirjasta

Tohtori Matti Tolosen koulutus- ja ammattitausta on vakuuttava: Hän on lääketieteen ja kirurgian tohtori, työterveyslääketieteen erikoislääkäri, Helsingin yliopiston kansanterveystieteen dosentti. Tolonen on toiminut työterveysopin vt. professorina Tampereen yliopistossa, asiantuntijalääkärinä Sosiaali- ja terveysministeriössä, ylilääkärinä Lääkintöhallituksessa ja Työterveyslaitoksessa. Lisäksi hän on toiminut WHO:n asiantuntijalääkärinä sekä IBM:n työterveyslääkärinä ja pitänyt yksityisvastaanottoa.

Tri Tolonen esittää kirjassaan (256 s.) uusinta tietoa yli 30 taudin täydentävästä ravitsemushoidosta, joka ehkäisee, korjaa ja jopa parantaa. Tautikirjo on todella mittava; se sisältää terveydenhuollon raskaimmat haasteet: allergiat, Alzheimerin taudin, astman, autismin, dementian, diabeteksen, epilepsian, fibromyalgian, harmaakaihin, kroonisen väsymysoireyhtymän, masennuksen, oppimis- ja käyttäytymishäiriöt, paniikkihäiriöt, potenssi­häiriöt, psoriasiksen, skitsofrenian, stressin, sydän- ja verisuonisairaudet, vaihdevuosivaivat, verkkokalvon rappeuman, ylipainon ym.

Ei kai kriittinen lukija voi alkuun muuta ajatella kuin onko tohtori Tolonen tullut suuruudenhulluksi ja pitäisikö hänet toimittaa kiireesti hoitoon. Vai onko kysymyksessä todella uutta juuriin menevää ja näyttöön perustuvaa lääke­tiedettä, joka antaa osaltaan rohkaisevia hoitotuloksia edellä mainituissa taudeissa.

Tolosen kirjan selkeä aine- ja sairauskohtainen sisällysluettelo tekee kirjan käytön helpoksi. Siitä voi nopeasti tarkistaa asioita, ravinteiden käyttötarkoitusta ja annostelua itsehoidossa .Se on myös pienoishakuteos ravitsemushoitoja käyttäville ammattilaisille. Tähän on perusteltua lisätä, että Tolonen ja eräät muut "vitamiini- ja hivenainelääkärit" ovat tehneet Suomessa todella uraa uurtavaa tutkimus- ja hoitotyötä. He ovat ensimmäisten joukossa koko maailmassa soveltaneet Denham Harmanin mullistavaa vapaaradikaali-antioksidantti -teoriaa kliinisessä hoito­työssä. Alan uranuurtajista on syytä mainita dosentti Matti Tolosen lisäksi dosentti Thomas Tallberg, tri Kaarlo Jaakkola, professori Antti Arstila, dosentti Tuomas Westermarck ja tri Erkki Antila.

He oivalsivat ensimmäisinä, että suojaravinteiden tarve vaihtelee yksilöstä toiseen geneettisten ja fysiologisten syiden vuoksi. Lisäksi elämäntavat, nautintoaineiden käyttö, urheilu ja monet muut seikat vaikuttavat suojaravinteiden tarpeeseen. Sairaus muuttaa aina vääjäämättömästi ihmisen biokemiaa ja samalla ravintoaineiden ja niiden aineenvaihduntatuotteiden kemiaa. Krooniset taudit aiheuttavat tulehdus­reaktioita, joissa syntyy ylimäärin nopeita radikaaleja (hapetusstressiä). Ne lisäävät tulehdusta, jolloin syntyy itseään ruokkiva noidankehä. Se voidaan katkaista tai hillitä antioksidanttien ja rasva- ja aminohappojen avulla.

Vitamiinien ja hiven- ja kivennäisaineiden päivittäiset saantisuositukset on annettu "terveelle keski­vertoväestölle", ei suinkaan lyhyt- eikä pitkäaikaisesti sairaille yksilölle. Tämä seikka unohtuu jopa terveydenhuollon ja ravitsemuksen ammattilaisilta. Kansanterveyslaitos on vastustanut vitamiinien käyttöä ja pitänyt suositusluvut liian alhaisina, mutta on joutunut antamaan periksi uusien tutkimusten ja kansainvälisen tiedeyhteisön painostuksen edessä, kirjoittaa tohtori Tolonen.

Missä nyt mennään?

Vitamiinien tutkimus on nyttemmin laajentunut ravitsemuslääketieteeksi, joka käsittää myös kivennäis- ja hivenaineet, amino- ja rasvahapot sekä kaikki muutkin ravinnon suojatekijät. Nyt tiede­tään, että vapaat radikaalit vaurioittavat solujen DNA -molekyylejä, mikä aiheuttaa ja kiihdyttää lähes kaikkia tauteja sekä nopeuttaa vanhenemista ja rappeutumista. Radikaalit ja hiljainen tulehdus ovat ainakin osasyynä syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin, harmaakaihiin, reumatauteihin ja muihin ns. anti-­immuunisairauksiin ja pitkäaikaisiin tulehduksiin sekä Alzheimerin tautiin ja muuhun vanhuuden tylsistymiseen. Vapaat radikaalit lisäävät myös diabeetikon riskiä saada liitännäistauteja ja vanheta ennenaikaisesti. Antioksidantteina toimivat vitamiinit, hivenaineet, flavonoidit ja karnosiini ehkäisevät DNA-­vaurioita ja jopa auttavat DNA:ta korjaamaan vaurioita.

Näistä tiedoista saamme kiittää pääasiassa kahta molekyylibiologia: Bruce Amenia ja Lester Packer Kalifornian yliopistosta. Packer on Kuopion Yliopiston kunniatohtori ja mainittu yhdeksi maailman parhaista E-­vitamiinin asiantuntijoista.

Mielestäni Tohtori Tolosen Terveysoppi -teoksen uusin ja painavin aluevaltaus on aivotoiminnan ravitsemushoito, joka koululääketieteen ja erityisesti psykiatrian alueella, on Suomessa onnettomasti laiminlyöty näihin asti. Karmaisevista esimerkeistä tuskin on puutetta. Ainakin allekirjoittaneen kohdalle on sattunut tapauksia, joissa koululääketiede muka näyttöön perustuvine psykofarma­koineen on saattanut potilaan menehtymisen partaalle, mutta laaja-alainen lääkkeellinen lisä­ravinnehoito on tuonut nopean kuntoutumisen ilman haittavaikutuksia. Tohtori Tolosen suositukset mielenterveysongelmien täydentävästä ravitsemushoidosta ovat omiaan luomaan kaivattua uutta hoitokäytäntöä myös meillä Suomessa.

Tohtori Tolosen Terveysoppia voi lämpimästi suositella jokaiseen kotiin yhtä hyvin lasten kuin aikuistenkin turvalliseen itsehoitoon. Sitä voi suositella myös terveydenhuollon ammattilaisille terapiatyöhön. Se perustuu vankasti näyttöön perustuvaan lääketieteeseen ja on siten omiaan luomaan uutta entistä parempaa hoitokulttuuria maahamme.

Yhteenvetona esitän minua jo vuosia askarruttaneen kysymyksen lääketieteen raskassarjalaisille: Miksi Suomessa ei haluta tehdä edes yhtä tutkimusprojektia, missä käytetään hyväksi laaja-alaisesti hivenaine-, vitamiini- ja rasvahappohoitoja vaikuttavin turvallisin annoksin määrittämällä ensin nämä aineenvaihduntaa ohjaavat pienoisravintotekijät, kuten tohtorit Tolonen, Jaakkola sekä professori Arstila ym. ja allekirjoittanut ovat pitkään tehneet ja saaneet usein aivan hämmästyttäviä tuloksia tapauksissa, joissa virallinen koululääketiede on ollut tehoton.

[Kirjoittaja Valto Räsänen on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, joka on toiminut mm. kaksi vuotta keskusmielisairaalan vt. osatonlääkärinä ja yli 20 vuotta sairaalalääkärinä yliopisto- ja keskussairaaloiden naistentauti- sekä synnytysosastoilla Yksityispraktiikassa hän on hoitanut moni­ongelmapotilaita yli 30 vuotta akupunktuurilla ja noin 25 vuotta lisäravinteilla.]

Paula Tuomi / Voi Hyvin 2/04

Ravitsemushoitojen puolesta

Vime vuoden syyspuolella ilmestynyt Tohtori Tolosen Terveysoppi (Kustannus HD) on tarkoitettu itsehoidosta ja ravitsemuslääketieteestä kiinnostuneille kansalaisille. Aihe puhuttaa sekä suurta yleisöä että asiantuntijoita, ja kirjasta onkin jo otettu toinen painos.

Kirjoittaja, lääketieteen ja kirurgian tohtori, Helsingin yliopiston kansanterveystieteen dosentti Matti Tolonen on vuosien mittaan tuonut suomalaisten ulottuville lukuisia uusia itsehoitovalmisteita. Tolonen painottaa ravitsemushoidon tärkeyttä perinteisten hoitojen täydentäjänä sekä psyykkisissä että somaattisissa sairauksissa. Kirja esittelee kattavasti vitamiinit ja niiden merkityksen terveydelle sekä uudet, tärkeät lisäravinteet. Oman osuutensa muodostaa luettelo taudeista ja elimistön häiriötiloista, joihin voi odottaa apua ravitsemuslääketieteestä.

Timo Elo / Nykyposti Vihreä valo 12/2003

Koko kansan terveysoppi

Matti Tolonen, joka tunnetaan maassamme luontaislääketieteen uranuurtajana, on julkaissut Tohtori Tolosen terveysoppi -kirjan. Sen esipuheessa tekijä pahoittelee sitä, ettei valmistuville lääkäreille opeteta ravitsemuslääketiedettä. Alan aliarvostusta Tolosen mielestä osoittaa sekin, ettei Suomessa ole yhtään ravitsemuslääketieteen erikoislääkäriä. Lääkäreiden koulutukseen on tosin viime aikoina sisällytetty perinteistä ravitsemusoppia, mutta ei vieläkään sairauksien täydentävää ravitsemushoitoa.

Tolonen on perehtynyt ravitsemuslääketieteeseen 198o-luvun alusta alkaen. Uusi teos on jatkoa tekijän vuonna 1984 julkaisemalle, Terveyttä ja pitkää ikää vitamiineista ja hivenaineista -kirjalle, joka heti ilmestyttyään oli myyntimenestys Suomen ja Ruotsin ohella myös muualla Euroopassa.

Uusimmat tutkimukset ovat osoittaneet Tolosen mukaan vääräksi perinteisen käsityksen, jonka mukaan niin sanottu tavallinen ruokavalio turvaisi kaikkien ihmisten kaikkien suojaravinteiden saannin.

— Kroonisissa somaattisissa ja psyykkisissä sairauksissa kannattaa ehdottomasti käyttää täydentävää ravitsemushoitoa perinteisten hoitojen rinnalla ja joskus niiden sijasta. Toki lääkkeitäkin tarvitaan, mutta minusta niitä käytetään jo aivan liikaa ja usein turhaan. Kaikki synteettiset lääkkeet aiheuttavat joillekin ihmisille sivuvaikutuksia, ravitsemushoito sitä vastoin on turvallista, Tolonen toteaa.

Reijo Ikävalko / TerveysHymy 11/2003

Ravitsemuslääketieteen pikkujättiläinen

"Kroonisissa sairauksissa kannattaa käyttää ehdottomasti täydentävää ravitsemushoitoa perinteisten hoitojen rinnalla ja joskus niden sijasta", kirjoittaa tohtori Matti Tolonen uudessa kirjassaan Tohtori Tolosen Terveysoppi.

"Se on tarkoitettu oppaaksi tavallisille ihmisille, mutta siitä löytävät runsaasti uutta tutkittua tietoa myös terveydenhuollon ammattilaiset", kirjoittaa terveystoimittaja Reijo Ikävalko.

Moni muistaa tohtori Tolosen 80-luvun menestysteoksen "Terveyttä ja pitkä ikää vitamiineista ja hivenaineista". Kirja oli pitkään Suomen ja Ruotsin bestsellerlistan kärjessä. Kirja ilmestyi seitsemällä kielellä, mutta lähes kaikki sen painokset (yhteensä 120 000) on myyty loppuun.

"Tohtori Tolosen Terveysoppia" voidaan kutsua perustellusti ravitsemuslääketieteen pikujättiläiseksi. Ravitsemushoito on mennyt maailmalla eteenpäin harppauksin.

"Vitamiinien ja muiden suojaravinteiden tärkeys on oivallettu laajalti ja niiden tutkimus on vilkkaampaa kuin koskaan ennen", Tolonen iloitsee. Hän tuo hyvin selkeästi esiin sen, että "ravitsemuksella ja liikunnalla on paljon tärkeämpi merkitys elintasosairauksien ehkäisyssä ja hoidossa kuin virallisessa lääketieteessä ymmärretään". Hänen mukaansa myytti "tavallisen ruuan hyvyydestä" on paha ja valitettavan yleinen väärinkäsitys. Länsimainen ruokavalio sisältää aivan liikaa rasvaa ja suolaa ja usein liian vähän terveydelle välttämättömiä ravintoaineita. Tavallinen ruokavalio ei välttämättä turvaa kaikkien ihmisten tarpeellisten suojaravinteiden riittävää päivittäistä saantia.

Maailman johtavat lääkärilehdet kehottavat jokaista aikuista (myös terveitä) ottamaan päivittäin monivitamiinitabletin. Suomessakin yliopistot, Kansanterveyslaitos, Syöpäjärjestöt, Kela, Reumasäätiön sairaala ja monet muut tutkimuslaitokset tutkivat ravintotekijöiden merkitystä eri sairauksissa. Vastarannan kiiskiäkin on vielä, sillä lääkäreiden ja muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön ravitsemuslääketieteen koulutus on vähäistä. Nykyään lääketieteen opiskelijat kyllä lukevat jo perinteistä ravitsemusoppia, mutta lisäravinteiden oikeaa käyttöä heille ei opeteta.

Tolonen näyttää olevan aina pari askelta muiden edellä ravitsemuslääketieteen eturintamassa. Hänen uusimmat 'löytönsä' ovat farmaseuttinen kalaöljy, E-EPA sekä karnosiini - antioksidanttien kuningas. Tolonen muistuttaa, että viime aikoina on paljastunut hämmästyttäviä puutteita suomalaisten B6-, B12-, C-, D- ja E-vitamiinien sekä foolihapon saannissa. Näiden aineiden piilevä puute lisää tarpeettomasti pitkäaikaissairauksia ja dementiaa, jotka jo nyt kuormittavat liiaksi terveydenhoitoamme. Toisaalta Tolosen mukaan eläinrasvoilla pelottelu on johtanut runsaaseen kasviperäisten transrasvojen käyttöön kevytlevitteissä ja muissa elintarvikkeissa. Kuitenkin transrasvat kovettavat valtimoita yhtä lailla kuin maaeläinrasvat.

Tolonen vyöryttää mittavassa kirjassaan lukijan eteen valtavan määrän uutta mullistavaa tutkimustietoa, joka muuttaa käsitystämme terveyden vaalimisesta ja itsehoidon tarpeellisuudesta. Esimerkiksi syöpä, sydän- ja verisuonitaudit, masennus ja jopa stressi ovat sellaisia sairauksia, joiden hoitamiseen Tolonen antaa uuden näkökulman – etenkin niille, jotka eivät entuudestaan tunne lainkaan ravitsemuslääketiedettä ja sen mahdollisuuksia.

Paikka paikoin Tolonen on suorasukainen ja hauska. Kirjoittaessaan kolesterolista hän sanoo, että lääkärit haukkuvat väärää puuta. Paljon tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota muihin sydäntautien "uusiin" riskitekijöihin, kuten homokysteiiniin.

Tohtori Tolosen Terveysoppi sisältää uusinta tietoa helppokäyttöisessä muodossa yli 30 taudin täydentävästä ravitsemushoidosta. Kirjassa käsitellään muun muassa allergioita, Alzheimerin tautia, astmaa, autismia, dementiaa, diabetesta, epilepsiaa, fibromyalgiaa, harmaakaihia, kroonista väsymystä, masennusta, oppimis- ja keskittymishäiriöitä, paniikkihäiriöitä, Parkinsonin tautia, potenssihäiriöitä, psoriasista, skitsofreniaa, stressiä, sydän- ja verisuonitauteja, syöpäsairauksia, vaihdevuosivaivoja, vanhenemista, verkkokalvon rappeumaa, virtsatietulehduksia ja ylipainoa.

Kirjan alussa on joukko kiinnostavia lukuja: Ravitsemuslääketiede, Vitamiinit eilen, tänään ja huomenna, Hapetusstressi sekä laaja Vitamiinikatsaus, jonka perään hän on liittänyt luvut Biotiini - unohdettu vitamiini, Karotenoidit, Eikosanoidit ja Ravinnon ravoista. Tärkeistä "uusista" lisäravinteista oman lukunsa ovat saaneet Karnosiini, E-EPA ja Karpalo. Myös laihduttamista sekä masennuksen hoitoa käsitellään kirjassa kiitettävästi.

Tohtori Tolosen Terveysoppia voi suositella jokaiselle, joka on kiinnostunut ravinnosta ja terveydestä. Se sopii myös kaikille lääkäreille ja terveydenhoitoalan ihmisille.

Marjaliisa Jokela / Luontaistuntija marraskuu 2003

"Tärkeää luettavaa jokaiselle. Suosittelemme!"

Tohtori Tolosen Terveysoppi


"Elimistön tasapaino on terveyden perusta. Jos se menetetään, ihminen sairastuu. Kirjasta saa uusinta tietoa helposti omaksuttavassa muodossa yli 30 taudin täydentävästä ravitsemuksellisesta hoidosta", kirjoittaa Luontaistuntija-lehden päätoimittaja Marjaliisa Jokela.

Tolonen tunnetaan yhtenä Suomen luontaislääketieteen uranuurtajista, jota eivät vuosien aikana jatkuvasti vaaditut näkemysten perustelut ja vastaväitteet ole lannistaneet. Samaa kivitystähän ovat kokeneet kaikki muutkin alan edelläkävijät. Tolonen kiittää hyvästä alustaan silloista Jyväskylän yliopiston sopubiologian professori Antti Arstilaa, joka tutustutti hänet alaan ja kirurgian erikoislääkäri Kaarlo Jaakkolaa, jonka mullistaviin hoitotuloksiin hän sai tutustua.

Lääketieteen tohtori Matti Tolonen on kansanterveystieteen dosentti ja arvostettu WHO:n asiantuntijalääkäri. Tolosen ajatusmaailman keskipisteenä on terveellisen ravinnon merkitys niin fyysiselle kuin henkisellekin hyvinvoinnille. Hän selvittää, että lisäravinteita tarvitaan, koska ihmisten ravinto on yleisesti muuttunut epäterveellisempään suuntaan. Ravinnosta on lähes mahdoton saada riittävästi kaikkia tarvittavia suojaravinteita.

Hänen näkemyksensä perustuvat niin tutkimuksiin kuin 30-vuotiseen käytännön työhön; työterveysopin vt. professorina, asiantuntijalääkärinä Sosiaali- ja terveysministeriössä sekä ylilääkärinä lääkintöhallituksessa ja Työterveyslaitoksessa. Kokemusta on myös karttunut yksityisvastaanotolla ja yritysten työterveyslääkärinä. Oman perheyrityksen kautta tri Tolosella on ollut myös mahdollisuus kehittää uusia hoitomenetelmiä ja itsehoitoon tarkoitettuja tuotteita ja jakaa informaatiota.

Elimistön tasapaino on terveyden perusta. Jos se menetetään, ihminen sairastuu. Uudessa kirjassaan Tolonen kertoo ruokavalion ja suojaravinteiden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Kirja käsittele niin tuttuja asioita kuin uusia tutkimustuloksia ja jakaa syventävää tietämystä. Edellisen kirjan - Terveyttä ja pitkää ikää vitamiineista ja hivenaineista - ilmestymisestä on kulunut 20 vuotta. Tohtori Tolosen Terveysoppi edustaa alan uusita tutkimustietoa täydentävästä ravitsemushoidosta - asiaa ravinnon ja terveyden välisestä suhteesta.

"Ravitsemuksella ja liikunnalla on paljon tärkeämpi merkitys elintasosairauksien ehkäisyssä ja hoidossa kuin yleensä ymmärretään. Suojaravinteiden tarve vaihtelee yksilöstä toiseen geneettisten ja fysiologisten syiden vuoksi. Lisäksi elämäntavat, nautintoaineiden käyttö, urheilu ja monet muut yksiölliset seikat vaikuttavat suojaravinteiden tarpeeseen. Sairaus muuttaa aina ihmisen biokemiaa. Krooniset taudit aiheuttavat tulehdusreaktion, jossa syntyy ylimäärin vapaita radikaaleja, jolloin syntyy itseään ruokkiva noidankehä".

Kirjasta saa uusinta tietoa helposti omaksuttavassa muodossa yli 30 taudin täydentävästä ravitsemuksellisesta hoidosta Siinä selvitellään mm. aivojen ravitsemusta, stressin yhteyttä muihin tauteihin, lukivaikeuksien ravitsemuksellista hoitoa, vaihdevuosivaivoja, potenssi- ja erektiohäiriöitä ja luukatoa. Luettelo ei tee kirjalle oikeutta, koska siinä on yli 250 sivua asiaa aina Alzheimerin ja Parkinsonin taudeista, kilpirauhasen vajaatoimintaan ja syövän ravitsemukselliseen hoitoon.

Diabeteksen ehkäisy ja täydentävä hoito

"Ruokavalio, liikunta, painonhallista ja tupakoinnin ja alkoholin välttäminen ovat diabeteksen hoidon kulmakiviä. Uusien koti- ja ulkomaisten tutkimusten mukaan puolet aikuistyypin diabeteksesta olisi ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla.

"Riskiryhmään kuuluvien ihmisten pitäisi pienestä pitäen oppia terveelliset ruokatottumukset, harrastaa säännöllisesti kuntoliikuntaa ja pitää painonsa ja verenpaineensa kurissa. Liikunta ja oikea ruokavalio yhdessä näyttävät ehkäisevän tehokkaasti 2-tyypin diabetesta tai siirtävän sen alkua myöhempään ikää." Kirjassa esitetty tieto perustuu yli 3200 riskiryhmään kuuluvan henkilön tutkimukseen. Terveysoppi-kirjassaan tohtori Tolonen tuo esiin runsaasti uutta tietoa diabeteksen ravitsemushoidosta, varottaa ja ravistelee. Ohjeita ja hoitosuosituksia sekä tuotetietoutta on tarjolla myös moniin muihin sairauksiin. Tärkeää luettavaa jokaiselle. Suosittelemme.Palaa kirjan sivulle